Lidmaatschappen en tarieven

Onze vereniging kent diverse soorten lidmaatschappen en contributies.

Uw contributie kan uit een aantal componenten bestaan. Dat is een leeftijdsafhankelijke contributie voor gewone leden, of een speciale contributie. Een van deze twee bepaalt de basiscontributie. De contributie voor mini’s en jeugdleden is exclusief  tennislessen.

Mini’s en junioren (basisschool jeugd) zijn verplicht 16 lessen af te nemen via onze clubtrainer Philip Buskop. De lessen zullen starten vanaf april.

 

Leeftijdsgroepen

Bedrag

KNLTB
afdracht

Verplichte afname 16 lessen

Mini’s t/m 7 jaar*

€56,00

€18,00

Via www.tennis-padel.nl

Junior 8 t/m 12 jaar*

€174,00

€18,00

Via www.tennis-padel.nl

Junior 13 t/m 17 jaar

€174,00

€18,00

 

Senior 18 t/m 23 jaar

€164,00

€18,00

 

Senior > 24

€245,00

€18,00

 

Studentenlidmaatschap*

€78,00

€18,00

 

Donateur

€50,00

 

 

Familielidmaatschap*

€600,00

 

 

Bedrijfslidmaatschap

€600,00

 

 

*Minilid: lid t/m 7 jaar. Een minilid dat de vereiste leeftijd van 7 jaar bereikt heeft, wordt per 1 januari van het volgende jaar automatisch junior-lid.

*Juniorlid: lid van 8 t/m 17 jaar. Een juniorlid dat de vereiste leeftijd van 17 jaar bereikt heeft, wordt per 1 januari van het volgende jaar automatisch senior-lid.

*Studentenlidmaatschap: Het studentenlidmaatschap is tot en met 23 jaar en op vertoon van de studentenkaart.

*Familielidmaatschap: Totale kosten per jaar voor een gezin van minimaal 4 familieleden die op hetzelfde adres wonen.

 De verplichte trainingslessen voor de zomer zijn voor de mini’s en junioren tot en met 12 jaar.