Algemene Voorwaarden Tennisles Philip Buskop bij tennisvereniging ’t Melkhuisje

Artikel 1.

Een les duurt maximaal 60 minuten, een half lesuur duurt maximaal 30 minuten inclusief baan en lijnen vegen. De trainer heeft in iedere les tijd (max 10 minuten) voor overleg met de spelers/leerlingen e.o. ouders van de kinderen. Spelers hebben 60 minuten beschikking over de tennisbaan en de trainer zal ook in een korte pauze op de baan aanwezig zijn, tenzij bijv. toiletbezoek of de trainer moet materiaal of eten/drinken halen in het clubhuis.

Artikel 2.

Indien trainingen uitvallen, door onwerkbaar weer, of door de slechte toestand van de baan, zal de volgende regeling worden getroffen:
Voor junioren in de zomerperiode:
1e en 2e uitvaltraining is een inhaaltraining in de inhaalperiode aan het einde van het seizoen.
3e uitvaltraining is een theorietraining
4e uitvaltraining is een algemene inhaaltraining* aan het einde van het seizoen.

Voor junioren in de winterperiode in de hal:
1e uitvaltraining is een inhaaltraining in de inhaalperiode aan het einde van het seizoen. 2e uitvaltraining is een inhaaltraining in de inhaalperiode aan het einde van het seizoen. 3e uitvaltraining is een theorietraining
4e uitvaltraining is een algemene inhaaltraining *aan het einde van het seizoen.

Voor senioren in de zomerperiode:
1e uitvaltraining is een inhaaltraining in de inhaalperiode aan het einde van het seizoen. 2e uitvaltraining is een algemene inhaaltraining* aan het einde van het seizoen.
3e uitvaltraining is een flexibele inhaaltraining (De trainer stemt dit af met zijn/haar leerlingen)
4e uitvaltraining is een flexibele inhaaltraining (De trainer stemt dit af met zijn/haar leerlingen).
Voor senioren in de winterperiode:
1e uitvaltraining is een inhaaltraining in de inhaalperiode aan het einde van het seizoen. 2e uitvaltraining is een inhaaltraining in de inhaalperiode aan het einde van het seizoen. 3e uitvaltraining is een algemene inhaaltraining* aan het einde van het seizoen.
4e uitvaltraining is een flexibele inhaaltraining (De trainer stemt dit af met zijn/haar leerlingen).

Artikel 3.

Bij uitval van de training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen oorzaak. Zal de trainer worden vervangen, of zullen de trainingen worden ingehaald.

Artikel 4.

Trainingen om welke reden dan ook verzuimd (ook ziekte, blessure, verhuizen) door de cursist zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 5.

Bij verhindering van de leerling kan de leerling zelf een "derde" persoon van hetzelfde niveau als invaller verzorgen. Na overleg kan hier met instemming van de trainer toe worden overgegaan.

Artikel 6.

Afzegging van een privéles is mogelijk als dit 48 uur voor de training aan de trainer wordt gemeld. Leerling en trainer maken dan zelf een afspraak voor inhaal. Bovenstaande regeling heeft een maximum van 2 keer per trainingscursus.

Artikel 7.

De trainingen gaan altijd door, tenzij door de trainer afgemeld. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de hoofdtrainer Philip Buskop 06-28451242.

Artikel 8.

De leerling draagt zelf zorg voor het door hem benodigde racket, kleding en tennisschoeisel. Bijvoorbeeld hockeyschoenen zijn NIET toegestaan.

Artikel 9.

Indien de trainers dit noodzakelijk achten, kunnen ( in onderling overleg ) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.

Artikel 10.

U kunt zich tot maximaal 3 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgaaf van reden. Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de cursus door u voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats. Er mag wel een vervanger van gelijke sterkte deze trainingen overnemen.

Artikel 11.

Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen. Bij niet correct invullen van het formulier zijn financiële consequenties voor rekening van de cursist.

Artikel 12.

Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Wij (i.c. Philip Buskop) hebben het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te corrigeren, en zal haar klanten hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 13.

Tijdens nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.

Artikel 14.

Philip Buskop kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook daadwerkelijk tot deze groepsgrootte komt. Indien een groep niet voldoende deelname heeft dan op het formulier door u opgegeven zal Philip Buskop voor de start van de trainingen contact met u opnemen.

Artikel 15.

Het volgen van de trainingen en/of lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. De trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. De trainers zijn verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten. Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij.

Artikel 16.

U bent verplicht om lid te worden (maximaal 4 proeflessen) van de vereniging als u trainingen volgt.

Artikel 17.

Binnen 4 weken na de start van de trainingscursus ontvangt u per e-mail de factuur (zakelijk Tikkie van Buskop) voor de trainingscursus. Betaling hoort te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Als u niet tijdig heeft betaald, ontvangt u de 1e herinnering binnen 7 dagen na het aflopen van de betalingstermijn. Bij het sturen van een 2e herinnering is Buskop genoodzaakt 7,50 euro administratiekosten in rekening te brengen. Bij het sturen van een aanmaning is Buskop genoodzaakt om 15 euro administratiekosten in rekening te brengen. Alle herinneringen worden per e-mail of app verstuurd. Na het versturen van de aanmaning en deze is niet binnen 7 dagen voldaan, zal de betaling uit handen worden gegeven aan incassobureau CIB. Alle bijkomende kosten zijn voor uw rekening.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 35 624 5031

H.L.T.C. 't Melkhuisje

Bussumergrintweg 58
1217BS Hilversum