Algemene Voorwaarden Trainingen

LESREGLEMENT SPORTSKILLS HLTC ’T MELKHUISJE

Artikel 1.

Een lesuur duurt 60 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster. Deze tijd kan door de leerlingen gebruikt worden om in te spelen.

Artikel 2.

Om deel te kunnen nemen aan tennisles, dien je lid te zijn van ‘t Melkhuisje.

Artikel 3.

Wij streven naar homogene groepen; bij de indeling wordt, daar waar mogelijk, rekening gehouden met voorkeur, beschikbaarheid en niveau.

Artikel 4.

Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Mocht er iemand niet ingedeeld kunnen worden, dan wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd met de bijbehorende reden en/of mogelijke oplossing.

Artikel 5.

Als de cursist niet komt opdagen tijdens het afgesproken lesuur, dan is dit lesuur voor rekening van de cursist.

Artikel 6.

De lessen vinden plaats mits er voldoende deelnemers zijn. Indien een lesgroep niet voldoende deelnemers heeft, behoudt Sportskills zich het recht voor om deze lessen te annuleren, te verkorten of de lesprijs aan te passen.

Artikel 7.

Slechte weersomstandigheden tijdens het zomerseizoen 2022: er worden dit seizoen 17 lessen ingepland; hiervan zijn 15 lessen gegarandeerd. 

Slechte weersomstandigheden tijdens het najaar 2022: er worden dit seizoen 10 lessen ingepland; hiervan zijn 8 lessen gegarandeerd.

Alle lessen worden digitaal gemonitord. Richting het einde van de cyclus wordt de balans opgemaakt en zo nodig worden er afspraken voor inhalen gecommuniceerd.

Artikel 8.

Aan het begin van het seizoen ontvangt u een e-mail met daarin alle lesdagen (hierin staat ook aangegeven welke dagen er geen les wordt gegeven, bijv. tijdens vakanties en feestdagen).

Artikel 9.

De trainer/trainster beoordeelt of een training wel of niet door kan gaan (bijv. i.v.m. weersomstandigheden). Mocht de training niet doorgaan dan neemt de trainer/ trainster contact met u op.

Artikel 10.

Bij afwezigheid van de trainer/trainster bestaat de mogelijkheid dat hij/zij vervangen wordt door een andere trainer/trainster.

Artikel 11.

Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van een trainer/trainster worden altijd ingehaald.

Artikel 12.

Eenmaal aangevangen lessen die door (weers-)omstandigheden moeten worden stopgezet, worden niet ingehaald.

Artikel 13.

Indien u een groepsles mist, kan deze niet worden ingehaald. Gemiste privélessen worden, indien mogelijk, maximaal 2x ingehaald (mits er 24 uur van tevoren afgemeld is).

Artikel 14.

Een leerling kan een les niet overdragen aan een derde zonder toestemming van de trainer/ trainster.

Artikel 15.

In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van lesgeld.

Artikel 16.

De directie en medewerkers van Sportskills zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen of blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.

Artikel 17.

Door ondertekening van het online inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+

H.L.T.C. 't Melkhuisje

Bussumergrintweg 58
1217BS Hilversum

KVK-nummer

40516322